Panorama nieruchomości biur i mieszkań Warszawa
białe logo firmy Exacta wycena nieruchomości Warszawa

Rzetelna wycena nieruchomości
od ponad 10 lat

Specjalizujemy się w wycenach do celów sprzedaży, ubezpieczeń, podatków i odszkodowań. Działamy zgodnie z dewizą exact : starannie i sumiennie.

Zobacz ofertę

Oferta

Wyceniamy nieruchomości:

Rodzaj

 • lokalowe (mieszkaniowe i użytkowe)
 • gruntowe niezabudowane (mieszkaniowe, inwestycyjne, drogowe i inne)
 • gruntowe zabudowane (domami, obiektami komercyjnymi, przemysłowymi i innymi)
 • inwestycje w budowie
 • rolne (niezabudowane i zabudowane)
 • leśne
 • i inne

Dla podmiotów

 • osób fizycznych i prawnych
 • instytucji sektora bankowego
 • instytucji publicznych
 • kancelarii prawnych

Do celów

 • sprzedaży/nabycia nieruchomości
 • zabezpieczenia wierzytelności (kredytowych i innych)
 • odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone lub zajęte z mocy prawa
 • rekompensat za "mienie zabużańskie"
 • wynagrodzenia za służebność przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • opłat skarbowo-podatkowych (w tym od spadków i darowizn)
 • podziału majątku
 • wyceny nakładów na nieruchomości
 • i innych

Koszt i termin wykonania każdego zlecenia ustalany jest indywidualnie.
Skontaktuj się, aby uzyskać spersonalizowany kosztorys zlecenia.

O firmie

Kwalifikacje

Główny rzeczoznawca majątkowy - mgr inż. Danuta Motylińska

Prawo wykonywania działalności zawodowej w zakresie szacowania nieruchomości uzyskała w 2007 roku, w ramach uprawnień zawodowych nr 4576, nadanych przez Ministra Budownictwa.

Po 2 latach stażu zawodowego w ramach współpracy z renomowanymi firmami, od 2009 roku prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą EXACTA Wycena Nieruchomości. Jest członkinią Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Kursy i szkolenia

 • szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb sektora bankowego
 • szacowanie odszkodowania za nieruchomości wywłaszczane i zajęte z mocy prawa
 • szacowanie wartości nieruchomości na potrzeby rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP ( tzw. mienie "zabużańskie")
 • określanie wartości służebności przesyłu i opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • prawne problemy użytkowania wieczystego i aktualizacji opłat z tytułu UW
 • określanie wartości nieruchomości przeznaczonych lub zajętych pod drogi publiczne
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych
 • zasady wyceny nieruchomości zabytkowych
 • wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości
 • i wiele innych w ramach obowiązku ustawowego doskonalenia zawodowego

Dodatkowe kwalifikacje i certyfikaty

 • przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w ramach uprawnień nadanych w Urzędzie Miasta Stołecznego W-wyWydział Urbanistyki i Architektury, po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera budownictwa lądowego na Politechnice Warszawskiej
 • przynależność do Mazowieckiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • uprawnienia do sporządzania certyfikatów charakterystyki energetycznej budynków
 • polisa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej związanej z wykonywaniem czynności rzeczoznawcy majątkowego
O firmie

Doświadczenie

Zdobyliśmy bogate doświadczenie, często podejmując się nietypowych i wymagających zleceń, na terenie całej Polski.

Wyceniane nieruchomości

Oprócz licznych wycen lokali mieszkalnych i użytkowych, domów, obiektów biurowych i innych typowych nieruchomości, wśród wycenianych przez nas obiektów są nieruchomości nietypowe m.in. skansen w Sierpcu, zespół zabytkowy Dwór Biskupi w Nysie, obiekty zabytkowe w Warszawie, FOP “Avia” w Warszawie, ośrodek wypoczynkowy w Wilkasach.

Kontroperaty

Wykonaliśmy wiele kontroperatów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste, wycen na potrzeby odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone lub zajęte pod drogi publiczne, dla osób fizycznych i firm.

Odszkodowania i rekompensaty

Specjalizujemy się w wycenach “mienia zabużańskiego” na potrzeby rekompensaty za nieruchomości pozostawione poza obecnymi granicami RP, wycenach dla potrzeb odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone lub zajęte pod drogi publiczne, za służebności przesyłu i bezumowne korzystanie z nieruchomości itp.

13+

lat bez kontrowersji

450+

wykonanych zleceń

60+

wycen "mienia zabużańskiego"

FAQ

Często zadawane pytania

Ile będzie trwało wykonanie wyceny?

Termin wykonania zlecenia dostosowujemy do potrzeb klientów, przy uwzględnieniu stopnia trudności wyceny, dodatkowej czasochłonności wynikającej z konieczności uzyskania niezbędnych dokumentów, wykonania pomiarów, położenia nieruchomości, itp.

Koszt każdego zlecenia ustalany jest indywidualnie, w zależności od stopnia złożoności i zakresu wyceny, stopnia trudności, stanu formalno-prawnego dokumentów.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać spersonalizowany kosztorys zlecenia.

W zależności od rodzaju nieruchomości, wymagane może być dostarczenie:

- wypisu i wyrysu z rejestru gruntów i kartoteki budynków
- aktu notarialnego nabycia nieruchomości lub umowy przedwstępnej nabycia
- numeru księgi wieczystej
- pozwolenia na budowę
- pozwolenia na użytkowanie
- dokumentacji budowlanej
- inwentaryzacji
- decyzji administracyjnych i postanowienia sądów, urzędów
- i inne

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o dokumentach niezbędnych w przypadku Twojej nieruchomości.

Wycena zazwyczaj ma formę operatu szacunkowego. Po wcześniejszym ustaleniu może to też być uproszczona opinia o wartości (niestanowiąca operatu szacunkowego), pisemna lub ustna analiza. Wedle potrzeby przeprowadzamy też inwentaryzacje i opinie techniczne o stanie budynków (do celów wyceny oraz odrębnie stanowiące opinię w rozumieniu przepisów budowlanych). Ilość egzemplarzy papierowych do uzgodnienia, możliwa forma elektroniczna (pdf).

Podejmujemy się zleceń przede wszystkim na terenie Warszawy i aglomeracji warszawskiej, staramy się jednak w miarę możliwości obsługiwać również pozostałe obszary.

Zapraszamy do kontaktu: